Fjorde Hergardsson

Description:
Bio:

Fjorde är äldste son till Jarl Hergard, herren till Torsåker, och redan från sina tidiga barnaår visade han tecken på goda ledaregenskaper och kom med tiden att växa upp till en bördsmedveten, tämligen fåfäng och mycket stillig ung man som inte bara betraktade sig själv som en sann hjälte utan som dessutom var i besittning av en väldig tilltro, ibland övertro, till sin egen förmåga. Detta i kombination med hans väldiga kämpaivar höll på att bli hans bane i striden mot den fasansfulla draken Dytand och Fjorde undslapp dödens käftar med en hårsmån bara för att bli svårt vanställd av drakens giftiga andedräkt. Den man som kom ut från Marsklandet var inte densamme som hade gått därin och tiden närmast återkomsten till Torsåker höll sig Fjorde undan och gjorde allt för att dölja sitt vanställda yttre. Det var inte förrän hans gamla kamrater från striden mot draken behövde hans hjälp under färden till Misteldal som Fjorde tinade upp och återupptog sin borne roll som ledare och förkämpe för det goda. De som känner honom väl kan se hur hans offervilja och beredvillighet att stå upp närhelst oskyldiga hotas nu är om möjligt ännu större än tidigare.

Innan mötet med Dytand var Fjorde, ståtlig och fager, med högburet huvud, gyllene hårsvall och en bred haka. Nu är hans huvud och händer anfrätta och i synnerhet den vänstra sidan av hans ansikte är svårt vanställd efter drakens syra. Så gott som allt Fjordes hår är borta förutom några missfärgade testar, hans vänstra öga har lämnats halvöppet och stirrande och den ena näsborren är föga mer än en öppen rinnande skåra som till synes har skurits in i det ärrade ansiktet. Det är plågsamt uppenbart att Fjorde skäms för sitt utseendes skull. Han har tagit sig för att dölja sig i en kåpa närhelst han är ute bland folk och bär alltid extra fina och välsydda kläder under densamma som för att kompensera för sin förlorade skönhet.

Fjorde hyser stor aktning för de som stod honom bi i kampen mot Dytand och behandlar Starkad, Kris och Kalixtus med ett närmast familjärt förtroende. Han gör även sitt bästa för att närma sig Odd men den före detta trälens eget härjade utseende, låga ursprung och brist på sociala gracer har gjort det svårt för Fjorde att visa den andra unge mannen någon egentlig värme.

Som barn var Fjorde god vän med Irmengard Galtesdotter och han gläds åt att åter befinna sig i hennes sällskap. Även om han fortfarande skäms inför henne för sitt vanställda ansiktes skull.

Fjorde åtföljdes fram till helt nyligen av sin gamle vän och vapendragare Sven.

Fjorde Hergardsson

Nordmark Pbz