Geir Gyngvesson

Åldrad svärdskämpe, tempelkrigare och livvakt åt den blivande kung Erik.

Description:
Bio:

Geir Gyngvesson

Nordmark Pbz