Gurli Snedskägg

Description:
Bio:

Dvärgisk upptäcktsresande med fornfynd som specialitet och en av få som överlevde trollens angrepp på dvärgstaden Ekorok. Efter att blivit svårt bränd av lavan som hans egen far släppte lös i ett futilt försök att hindra inkräktarna blev han tillfångatagen av trollen och framlevde den första tiden av sitt liv under ohyggliga plågor och umbäranden. Efter att ha fått sina minnen av den här tiden utraderade tillsammans med det av hans fars svek så är nu Gurli föga mer än ett tomt skal. Allt det hat och all den ärelystnad som präglade hans karriär som fornfyndssökare är borta och istället är han lugn och trygg och vänligt inställd mot världen i allmänhet.

Redan som barn var Gurli väl bemästrad i mekanikens hemligheter och han äger fortfarande förmågan till att framställa automatoner eller återställa lemmar med metal-diton. Hans egen vänsterarm är en grov pistong försedd med en klo av egen tillverkning.

Gurli är vanställd och ful, med uselt läkta brännskador som har gett hans ansikte ett snett utseende och bidragit till hans namn, ryggen är täckt av ärr efter piskrapp och hans vänsterarm är ersatt med en mekanisk protes. Dock är hans ansikte lugnt och öppet och bär alltsom oftast ett harmoniskt leende.

Gurli Snedskägg

Nordmark Pbz