Jarl Hergard

Description:
Bio:

Hergard är herre till Torsåker, förr var han en rättrådig härskare och en god krigare, men har med tiden förvandlats till mycket trött gammal man som har lidit svårt i sin kamp att hålla både sig själv och sitt folk utanför den studande striden om makten i Riket.

Han har två söner, Fjorde och Harald.

Jarl Hergard

Nordmark Pbz