Skuggrot

Description:

Skuggrot var ett ondskefullt träd som kom till världen genom draken Dytands och den vilseledda men hämndlystna häxan Mys försorg. Skuggrot var ansvarig för att större delen av Kolgårdas befolkning gick ett gruvligt öde till mötes och använde deras kroppar till näring för att skapa mosslingar som grävde fram det gamla tempel där Dytand satt fängslad.

Bio:

Skuggrot ii

Skuggrot

Nordmark Pbz