Catstep Boots

Med dessa nattsvarta kattstövlar landar man lätt och rätt.

Category:
footwear
Description:

These enchanted boots reduce falling damage and enhance your acrobatics and athletics skills.

Price: 680 gp

Item Slot: Feet

Property: When you fall or jump down, you take only half
normal falling damage and always land on your feet.

Power (Daily): Free Action. Gain a +5 power bonus to your
next Acrobatics check or Athletics check.

Bio:

En natt tog Kalixtus hand om en inbrottstjuv. Som belöning för sin insats tog Kalixtus även hand om tjuvens magiska kattstövlar.

Catstep Boots

Nordmark ASwedishGM