Wrestler’s Gloves

Ett par stabila handskar av vad som troligen är härdat björnskinn.

Category:
gloves
Description:

Price: 520 gp
Item Slot: Hands
Property: Gain a +1 item bonus to grab attacks, to your defenses when attempting to prevent an escape from your grab, and to saving throws to catch yourself when falling.

Bio:

Handskarna blev funna bland den dräpta draken Dytands kvarlevor djupt nere under Marsklandet. Burna utav Fjorde Hergardsson som sällan tar dem av sig. Allt för att kunna dölja sina vanställda händer.

Wrestler’s Gloves

Nordmark ASwedishGM