Tag: Torsåker

Results

 • Sven Bjära

  Sven tjänstgjorde i hirden på [[Torsåker]] och är en gammal vän och vapendragare till [[:fjorde | Fjorde Hergardsson]] såväl som till [[:irmengard-galtesdotter | Irmengard Galtesdotter]]. Han blev räddad från [[:dytand|Dytands]] käftar tillsammans med sin …

 • Fjorde Hergardsson

  Fjorde är äldste son till [[:jarl-hergard | Jarl Hergard]], herren till Torsåker, och redan från sina tidiga barnaår visade han tecken på goda ledaregenskaper och kom med tiden att växa upp till en bördsmedveten, tämligen fåfäng och mycket stillig ung man …

 • Irmengard Galtesdotter

  Irmengard är [[:hirdman-galte]] enda överlevande barn. Irmengards mor Frejdis dog när Irmengard var liten och hon lämnades då att att springa runt på Jarlsgården vind för våg. [[:fjorde | Fjorde Hergardsson]] jarlens son och de andra pojkarna i samma å …

 • Hirdman Galte

  Galte är en ärrad veteran. Han agerar som [[:jarl-hergard | Jarl Hergard]]s högra hand och både leder och tränar [[Torsåker | Torsåker]]s hirdmän. Han är dessutom [[:irmengard-galtesdotter | Irmengard Galtesdotter]]s far och den som lärde henne till …

 • Jarl Hergard

  Hergard är herre till [[Torsåker | Torsåker]], förr var han en rättrådig härskare och en god krigare, men har med tiden förvandlats till mycket trött gammal man som har lidit svårt i sin kamp att hålla både sig själv och sitt folk utanför den studande …