Tag: Vän

Results

  • Madera "My"

    Mys härkomst var den lägsta tänkbara och det är ingen överdrift att säga att hon föddes till utanförskap. Hennes far var en frigiven träl som försvann kort efter det att My föddes och hennes halvt sinnessjuka mor var ättling i rakt nedstigande led till en …

  • Sven Bjära

    Sven tjänstgjorde i hirden på [[Torsåker]] och är en gammal vän och vapendragare till [[:fjorde | Fjorde Hergardsson]] såväl som till [[:irmengard-galtesdotter | Irmengard Galtesdotter]]. Han blev räddad från [[:dytand|Dytands]] käftar tillsammans med sin …

  • Fjorde Hergardsson

    Fjorde är äldste son till [[:jarl-hergard | Jarl Hergard]], herren till Torsåker, och redan från sina tidiga barnaår visade han tecken på goda ledaregenskaper och kom med tiden att växa upp till en bördsmedveten, tämligen fåfäng och mycket stillig ung man …