Tag: språk

Results

  • Forntunga

    Det tungamål som talades i [[Thule]] i äldre tider. Det har nu avlösts i folkmun av andra mer lokalt förankrade dialekter.