Askfolk

Askfolk är primitiva vildar som lever invid gamla slagfält eller andra platser där slöjan intill de dödas rike är försvagad och där fallnas röster fortfarande viskar om natten. Alltsom oftast är de ättlingar till de stupade och hålls kvar på platsen av blodsband eller sedan länge glömda eder. Askfolk klär sig för det mesta i rostiga och förfallna vapen från gamla tider och smyckar sig med kranier eller andra bendetaljer. Det är även vanligt att de pryder sina kroppar med blod eller aska. En tradition som även givit dem deras namn.

Askfolk framlever sina korta eländiga liv med sina sinnen halvvägs genom slöjan, vägledda av sina döda förfäders röster, röster som genom århundradena har blivit allt mer vansinniga, eller försänkta i drogade rus som gör det möjligt för de döda att inta deras kroppar. Till sin natur är de frånvända och svåra att komma till tals med och är fruktade försvarare av de gamla krigsskådeplatser som de betraktar som sina hem och/eller arv från gamla tider.

Askfolk

Nordmark Pbz