Ginunngagap

_I begynnelsen fanns Ginunngagap, den gapande klyftan eller den oändliga avgrunden. Den var så väldig, så utan gräns, att den sträckte sig i evighet åt alla håll, så rymlig att den kunde rymma miljarder världar och ändå ha plats för fler. Du skulle bli sjuk av yrsel om du försökte föreställa dig den; du skulle bli tyngdlös, ditt sinne skulle fyllas av skräck, eftersom den varken hade bredd eller längd, ovan eller nedan. I begynnelsen fanns ingenting i Ginunngagap som en mänsklig hjärna kan fatta, inte en vattendroppe, inte ett grässtrå eller en kvist, inte ens ett sandkorn. Där fanns inget ljus, inget mörker, ingen tystnad och ändå inget ljud – bara ett gapande svalg. Men fastän detta intet var så oändligt var det ändå inte tomt. Det hade ingen form, men det var med säkerhet inte tomt och endast gudarna kände dess hemligheter.
(Branston/Ericson)

Ginunngagap

Nordmark Pbz