Misteldal

Misteldal är ett fäste som ligger beläget mitt i Nordmark, på flodens östra strand, uppe på en hög klipphäll med god utsikt över vattnet. Det har legat i ruiner i åtskilliga år och det är först sedan Jarl Eomund återvände för att ta sitt fädernesgods i besittning som fästet åter har börjat bli beboligt. Ännu så länge består Misteldal inte av mer än några enkla långhus och en pallisad av trä men mycket tyder på att Jarl Eomund ämnar förstärka fästet för att kunna kontrollera floden och de som väljer att färdas på den.

Nedanför klippan ligger en by som även den kallas för Misteldal. Det är en sorglig samling lertäckta hus vars befolkning lever helt i skuggan av fästet och som tvingas att lämna ifrån allt utom det allra nödvändigaste för att försörja dess försvarare.

Misteldal

Nordmark Pbz