Silverfallen

Silverfallen var och är ett gammalt fäste, rest i Thules dystra forntid och hängivet minnet av det sista konungadömets historia och traditioner. Inrymt i fästet finns ett ålderdomligt kloster som även rymmer det enda bevarade biblioteket i hela Nordmark och de munkar som verkar innanför murarna viger sitt liv åt att bevara, kopiera och föra vidare hela den gamla tidens kunskap och kultur.

Silverfallen är uppresta högt uppe på en klippa invid de väldiga dånande vattenfall som har givit platsen dess namn, där Vidälvens iskalla vatten förenar sig med floden i ett magnifikt skådespel. Mycket av den storartade byggnadskonst som här uppvisas går inte att skåda på någon annan plats i Thule och även om byggnaderna nu med ålderns rätt har blivit något skamfilande så är det en alltigenom imponerande åsyn. Här finns svepande valv, koronader och väldiga pelare och en vidsträckt stenbeklädd borggård. Alltsammans förfärdigat av vit slät sten och rest med en hantverkskicklighet som inte står att finna i dessa dagar.

Innanför murarna ryms förutom klostret och fästet; det väldiga biblioteket, barracker för resande, ( Blott ett fåtal i dessa tider. ) stall, en vidsträckt örtträdgård och ett litet hospital där var och en som öppet ställer sig lojal till det gamla kungarikets arvtagare.

Det finns tre vägar in till fästet. Den norra handelsvägen som sträcker sig hela vägen bort till Svärdsholme, den södra vägen som löper över Vidälvens vatten och fallen längs med en vit stenbro och hamnen som ligger långt nedanför klippan och som endast går att nå via hissar som löper längs med den branta klippsidan eller en smal, vindlande stentrappa.

De som bor och verkar innanför Silverfallens murar är främst skriftlärda munkar som enträget har bevarat minnet av forna tiders storhet genom århundradena. Men här finns även hantverkare, svenner, djurskötare, bönder med mera. Det finns inte någon egentlig hird vid Silverfallen, även om var och en som är i ålder är tränad till att kunna bära vapen i händelse av ett fientligt anfall, istället så skyddas fästet och det omkringliggande landet av en liten skara tempelkrigare. Ättlingar i rakt nedstigande led till den siste konungens livvakt och som i generationer har förbundit sig att skydda dennes efterkommande. Den siste i raden är den unge pojke som går under namnet Erik och som nu står i begrepp att med blodets rätt kräva kungatiteln.

Silverfallen

Nordmark Pbz