Nordmark

Kerm, Röda sjöjungfrun, och de bensköra

(editera efter behag)

Kerms torn och ledtrådarna vi fann

Kerms torn, format efter Yggdrasil, låg på ön med de fina husen. Vi tog oss in i tornet via trädgården, som planterats för att efterlikna de nio sfärerna. Tornvåningen inhyste en kikare, men det var dag, så vi kunde inte se vad den var riktad mot. Men vi hittade stjärnkartor, och skrifter ur vilka kunde framtydas att stjärnorna snart var “rätt”, och att något dåligt därför skulle hända ute på havet.

Det framgick okså att Kerm frukatde för sitt liv, och i hans liggare hittade vi följande symboler:

  • apoteksorm – en läkare (helare?)
  • pengapung – Släggan är vi rätt säkra på
  • äpple – ???
  • kalk – ???
  • öra – En rådsmedlem har bara ett öra

En av övriga tre var små, regelbundna belopp, som vi uteslöt. Vilken? Vilka blev kvar?

Röj på Röda sjöjungfrun

Vi slog upp dörrarna och gick tvärs igenom hela Röda sjöjungfrun, till total tystnad och dito iakttagande. Efter lite tjuvlyssnande hörde vi om några besökares planer på att klubba ner den förste av oss som gick ut om hörnet och pinkade. Så vi överraskade dem totalt genom att skicka på dem Odd. De var trots allt bara tre-fyra stycken.

Under tiden blev det strid på jungfrun, eld utbröt, folk flydde, kalabaliken var total, men till slut vann vi och fick reda på Barbarossas tillhåll i Gamla stan, samt en väg dit över vattnet.

Råttor och benröta under Gamla stan

Vi gick istället över bron till ön med Gamla stan, och mötte vakter som satts att förhindra att smittade av benröta tog sig ut. De tvekade att släppa in oss, men vi hade ju papper på att få passera. De varnade oss för hemska jätteråttor och folk som draddats av benröta, och lovade sedan heligt och dyrt att inte släppa ut oss om vi drabbats, men släppte till slut in oss med orden “ni lär se vilka som är drabbade av benröta”.

En fågelman betraktade våra rörelser. För att undgå att synas på väg till Barbarossa valde vi vägen under Gamla stan, där gamla Gamla stan låg; en stad under staden. Vi hittade ett lik som åts upp av råttor i vår åsyn. När de gnagt av allt kött och gått därifrån, och alla hade blivit av med vad maginnehåll de haft, så stegade vi modigt vidare som de sanna hjältar vi var.

En bokförsäljare vid namn Barin trodde vi var några andra han väntade på. Medan vi diskuterade dök de andra upp; pirater som gick till attack. Striden var hård och i utkanten av huvudstriden rann Kalixtus magi av den flyende magikern, ända tills Odd red ner honom med sin häst. Mannen sålde förbjuden kunskap som De Glömde ville gömma undan. Han gav oss böckerna. Vi lät honom gå.

Slutligen mötte vi en grupp med benröta; vanligt folk vilkas lemmar förvridits av någon yttre påverkan. Dock tycktes det inte vara en sjukdom utan en effekt av någon yttre påverkan. De erbjöd oss samarbete i vår kamp mot piraterna, och ledde oss till deras hem i en jättecistern. Kris konstaterade att vattnet inte var smittat, Kalixtus att benrötan var påverkan utifrån. Folket berättade om sitt problem; ett monster dödade folk som sov ensamma.

Deras problem blev inte mindre av att en charlatanpräst predikade en icke-våldsfilosofi som innebar att folket skulle ligga ner och ta stryk av piraterna, av benrötan, och av monstret. Edver och Edvida av benrötefolket berättade om en nordman, en helare – Eomund Fläder – som kunde bota benröta men som tog rejält betalt för detta.

Visst vore det ett sammanträffande om herr Fläder är läkaren i Karms liggare? Är det samma monster som dödade Karm och stal hans själ, som tar livet av folket? Hur hänger pusselbitarna samman?

Comments

ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.