De Glömdas Brödraskap

De Glömdas Brödrakap är en organisation som bekämpar vandöda varhelst de uppstår kring Thule. De grundades av en man vid namn Jorvik och bestod från början av en liten skara krigare från Jarl Sigurds hird som blev räddade från just vandrande döda av Liv och hennes vänner och som av tacksamhet valde att följa i korpriddarens fotspår.

De Glömda som de själva väljer att kalla sig är en liten grupp med knappt fler än två dussin medlemmar, de flesta av dem är krigsvana även om de har ett fåtal präster och besvärjare i sina led. De leds fortfarande av Jorvik även om de samtliga är edsvurna att kämpa under Liv och i förlängningen Hel själv. De Glömda ser sig dock inte dödsgudinnans förkämpar utan som väktare av vad de själva kallar “Slöjan”. Den skira väv av skugga som skiljer de levandes värld från det grå dödsriket och de har själva åtagit sig att bevaka och hålla efter de platser där denna slöja är som bräckligast, gamla slagfält och liknande, samt att bekämpa nekromanti och dess följder varhelst de kan finna dem.

De Glömdas Brödraskap

Nordmark Pbz