Underjorden

Var väg till underjorden leder nedåt. Oavsett från vilken del av Yggdrasil som vandringen utmynnar från.

Hel, som delar namn med sin härskarinna, är en dyster plats, utan sång och utan glädje, med långa vidsträckta salar dit de dödas själar färdas efter livets slut vare sig de är människor, jättar eller gudar.

Under Hel ligger Nifelhel. Detta är Lokes domäner. Den plats dit vilken döda män faller från Hel och dit Midgårds edsbrytare och andra syndare hamnar efter sitt frånfälle. Vid den fasansfulla floden Slids blodbestänkta stränder pinas syndarna i all evighet och utav deras utdragna tå och fingernaglar byggs det ohyggliga skeppet Nagelfar som vid tidens ände och Ragnaröks inträde kommmer att föra ondskans legioner i krig mot både människor och och gudar.

Underjorden

Nordmark Pbz